تور دبی هتلهای 4ستاره با پرواز Fly Dubai
اعتبار قیمت از 30دی تا 8 اسفند به جزء ایام خاص
خدمات تور دبی: بلیط رفت و برگشت هواپیما، ویزای عادی دبی، 3شب اقامت در هتل 4ستاره ، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی
هتل خدمات هرنفر
دراتاق دوتخته
هر شب اضافه یک نفر
دریک اتاق
هر شب اضافه
MONACO صبحانه و نهار 1368000 214000 1990000 427000
LANDMARK RIQQA صبحانه و نهار 1344000 214000 1943000 427000
HALLMARK صبحانه و نهار 1392000 222000 2038000 444000
EMIRATED CONCORDE صبحانه 1394000 214000 2043000 427000
STAR METRO صبحانه 1455000 243000 2163000 486000
CITY SEASON صبحانه 1502000 260000 2258000 520000
FORTUNE GRAND صبحانه 1465000 238000 2185000 476000
MOSCOW صبحانه 1481000 253000 2059000 451000
LANDMARK GRAND صبحانه 1510000 262000 2274000 524000
CARLTON TOWER صبحانه 1528000 260000 2185000 476000
HOLIDAYINN DOWNTOWN صبحانه و نهار 1536000 294000 2326000 589000
MOSCOW صبحانه و نهار 1576000 285000 2200000 498000
COPTHORNE صبحانه نهار 1604000 297000 2463000 594000
CITY SEASON صبحانه و نهار 1612000 295000 2479000 589000
TOWER ROTANA صبحانه 1638000 314000 2531000 627000
CARLTON TOWER صبحانه و نهار 1646000 297000 2342000 595000
ROSE RAYHAN صبحانه 1659000 300000 2573000 530000
HOLIDAYINN DOWNTOWN صبحانه و نهار 1678000 295000 2610000 589000
HOLIDAY INN BURDUBAI صبحانه 1979000 405000 3056000 756000
روزهای رفت پرواز فلای دبی جمعه و یکشنبه و سه شنبه
روزهای برگشت شنبه و دوشنبه و پنج شنبه
برای 3شب و 4روز رفت جمعه می باشد و برگشت دوشنبه می باشد.
برای 4شب و 5روز رفت یکشنبه و برگشت پنج شنبه و یا رفت سه شنبه و برگشت شنبه می باشد. تور دبی هتلهای 4ستاره با پرواز ماهان
اعتبار قیمت از 30دی تا 8 اسفند به جزء ایام خاص
پرواز  ماهان رفت 16:30 برگشت 15:35
تور دبی: بلیط رفت و برگشت هواپیمای ماهان، ویزای عادی دبی، 3شب اقامت در هتل 4ستاره ، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی
هتل خدمات هرنفر دراتاق دوتخته هر شب اضافه یک نفر هر شب اضافه
LANDMARK RIQQA صبحانه و نهار 1371000 214000 1969000 427000
MONACO صبحانه و نهار 1394000 214000 2016000 427000
HALLMARK صبحانه و نهار 1417000 222000 2064000 444000
EMIRATED CONCORDE صبحانه 1421000 214000 2069000 427000
STAR METRO صبحانه 1481000 243000 2190000 486000
FORTUNE GRAND صبحانه 1491000 238000 2211000 475000
MOSCOW صبحانه 1508000 252000 2086000 450000
CITY SEASON صبحانه 1527000 259000 2284000 518000
LANDMARK GRAND صبحانه نهار 1536000 262000 2299000 523000
CARLTON TOWER صبحانه 1554000 260000 2211000 475000
HOLIDAYINN DOWNTOWN صبحانه 1562000 250000 2352000 500000
MOSCOW صبحانه و نهار 1602000 290000 2228000 509000
COPTHORNE صبحانه و  نهار 1631000 299000 2489000 599000
CITY SEASON صبحانه و نهار 1638000 303000 2505000 605000
TOWER ROTANA صبحانه 1665000 303000 2557000 605000
CARLTON TOWER صبحانه و نهار 1673000 306000 2368000 539000
ROSE RAYHAN صبحانه 1686000 319000 2599000 638000
HOLIDAYINN DOWNTOWN صبحانه و نهار 1704000 299000 2636000 599000
HOLIDAY INN BURDUBAI صبحانه 2006000 413000 3082000 770000 تور دبی هتلهای 4ستاره با پرواز ماهان
اعتبار قیمت از 30دی تا 8 اسفند به جزء ایام خاص
پرواز  ماهان
تور دبی: بلیط رفت و برگشت هواپیمای ماهان، ویزای عادی دبی، 3شب اقامت در هتل 4ستاره ، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی
هتل خدمات هرنفر دراتاق دوتخته هر شب اضافه یک نفر هر شب اضافه
LANDMARK RIQQA صبحانه و نهار 1494000 214000 2093000 427000
MONACO صبحانه و نهار 1519000 214000 2139000 427000
HALLMARK صبحانه و نهار 1542000 222000 2188000 444000
EMIRATED CONCORDE صبحانه 1545000 214000 2193000 427000
STAR METRO صبحانه 1605000 243000 2314000 486000
FORTUNE GRAND صبحانه 1615000 238000 2335000 475000
MOSCOW صبحانه 1632000 252000 2210000 450000
CITY SEASON صبحانه 1652000 259000 2408000 518000
LANDMARK GRAND صبحانه نهار 1659000 262000 2423000 523000
CARLTON TOWER صبحانه 1679000 260000 2335000 475000
HOLIDAYINN DOWNTOWN صبحانه 1686000 250000 2476000 500000
MOSCOW صبحانه و نهار 1726000 290000 2352000 509000
COPTHORNE صبحانه و  نهار 1755000 299000 2489000 599000
CITY SEASON صبحانه و نهار 1762000 303000 2613000 605000
TOWER ROTANA صبحانه 1789000 303000 2681000 605000
CARLTON TOWER صبحانه و نهار 1799000 306000 2492000 539000
ROSE RAYHAN صبحانه 1809000 319000 2724000 638000
HOLIDAYINN DOWNTOWN صبحانه و نهار 1828000 299000 2760000 599000
HOLIDAY INN BURDUBAI صبحانه 2130000 413000 3206000 770000 

 
توجه:
كليه هتلهای دبي قابل ارائه مي باشد. جهت اطلاع از قيمتها با ما تماس بگيريد.
قيمت ها به تومان و جهت هرنفر مي باشد. جهت قيمت كودكان با ما تماس بگيريد.
قيمت ها جهت ايام عادی مي باشد و جهت ايام نمايشگاهي و خاص به قيمتها اضافه ميگردد.
لطفا" قبل از تصميم گيري نهايي حتما" قيمتها را با كانتر مربوطه كنترل نماييد.
صبحانه و نهار به تعداد شبهاي اقامت ارائه ميگردد.
برخي از 4ستاره ها  فقط صبحانه دارند. (HB: صبحانه و نهار    BB: صبحانه)
از كليه مسافرين دبي كه به ويزا نياز دارند ضمانت بازگشت اخذ ميگردد.
سرويس به مراكز خريد و دريا درصورت موجود بودن، طبق برنامه هتل انجام مي پذيرد و آژانس مسئوليتي درقبال آن ندارد.
تفاوت قيمت هتلها دليلي بر بهتر بودن آنها نيست.