توجه:
پرواز با هواپیمایی امارات ترانسفر فرودگاهي ندارد و در صورت درخواست هزينه آن جداگانه اخذ ميگردد.
كليه هتلهاي دبي قابل ارائه مي باشد. جهت اطلاع از قيمتها با ما تماس بگيريد.
قيمت ها به تومان و جهت هرنفر در اتاق دوتخته مي باشد. جهت قيمت افراد تنها (سينگل) ويا كودكان با ما تماس بگيريد.
قيمت ها جهت ايام عادي مي باشد و جهت ايام نمايشگاهي و خاص به قيمتها اضافه ميگردد.
لطفا" قبل از تصميم گيري نهايي حتما" قيمتها را با كانتر مربوطه كنترل نماييد.
صبحانه و نهار به تعداد شبهاي اقامت ارائه ميگردد.
برخي از 4ستاره ها و تمام 5 ستاره ها فقط صبحانه دارند. (HB: صبحانه و نهار    BB: صبحانه)
از كليه مسافرين دبي كه به ويزا نياز دارند ضمانت بازگشت اخذ ميگردد.
سرويس به مراكز خريد و دريا درصورت موجود بودن، طبق برنامه هتل انجام مي پذيرد و آژانس مسئوليتي درقبال آن ندارد.
تفاوت قيمت هتلها دليلي بر بهتر بودن آنها نيست.
جهت پروازهاي امارات نرخ كلاس V (پايين ترين نرخ) محاسبه شده است و در صورت جا ندادن اين كلاس نرخي ، مابه التفاوت آن دريافت مي گردد.
پروازهاي ماهان و ايران اير چارتر فقط بصورت 3شب قابل ارائه مي شود و براي بيش از 3شب، علاوه بر قيمت شبهاي اضافه مابه التفاوت بليط چارتر و سيستمي اخذ مي گردد.
پروازهاي آسمان روزهای رفت شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه می باشد.