نرخ ویژه  تور دبی هتلهای 5ستاره
اعتبار قیمت به جزء ایام خاص
تور دبی  با پرواز ایرعریبا
خدمات تور دبی: بلیط رفت و برگشت هواپیما، ویزای عادی دبی، 3شب اقامت در هتل 5ستاره با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی
هتل هرنفر
دراتاق دوتخته
شب اضافه یک نفر
در یک اتاق
شب اضافه اعتبار قیمت
بجزء ایام خاص
CROWN PLAZA DEIRA 1515000 212000 2135000 424000 10 مهر تا 5 دی
AVANI DEIRA 1522000 214000 2146000 428000 10 مهر تا 5 دی
GRAND MILLENNIUM 1560000 230000 2123000 421000 14 آذر تا 5 دی
MEDIA ROTANA (ترانسفر یک طرفه) 1605000 243000 2155000 432000 10 مهر تا 9 آبان
AL BUSTAN ROTANA 1652000 259000 2410000 517000 10 مهر تا 9 آبان
PULLMAN DEIRA CITY CENTRE 1652000 259000 2410000 517000 10 مهر تا 9 آبان
AURIS PLAZA ALBARSHA 1660000 262000 2422000 523000 10 مهر تا 5 دی
AL BUSTAN ROTANA 1666000 264000 2435000 527000 10 مهر تا 5 دی
CROWN PLAZA SHZ 1692000 273000 2456000 545000 10 مهر تا 10 آبان
SHERATON CREEK 1696000 274000 2464000 537000 10 مهر تا 10 آبان
JANNAH MARINA BAY SUITES 1705000 278000 2515000 555000 10 مهر تا 5 دی
GRAND MILLENNIUM 1714000 280000 2430000 52500 10 مهر تا 13 آذر
CROWN PLAZA SHZ 1740000 289000 2582000 578000 11 آذر تا 5 دی
AL GHURAIR RAYHAAN-CLASSIC 1785000 305000 2672000 609000 10 مهر تا 5 دی
AVANI DEIRA 1796000 308000 2419000 522000 10 مهر تا 5 دی
SHERATON CREEK 1796000 308000 2675000 610000 11 آذر تا 5 دی
HYATT REGENCY CREEK 1830000 320000 2762000 640000 10 مهر تا 10 آبان
AL GHURAIR RAYHAAN-DELUXE 1865000 332000 2833000 664000 10 مهر تا 5 دی
THE WESTIN ALHABTOOR CITY 1908000 347000 2919000 693000 10 مهر تا 2 آبان
CONRAD HOTEL 1989000 374000 3080000 748000 10 مهر تا 9 آبان
FAIRMONT 2013000 383000 3130000 765000 10 مهر تا 9 آبان
THE H HOTEL 2015000 383000 3130000 765000 10 مهر تا 9 آبان
HYATT REGENCY CREEK 2099000 412000 3300000 824000 11 آبان تا 5 دی
GRAND HYATT 2154000 431000 3398000 857000 24 مهر تا 11 آبان
AMWAJ ROTANA 2155000 432000 3257000 809000 10 مهر تا 9 آبان
W HOTEL-SPEC. ROOM 2162000 434000 3325000 832000 10 مهر تا 10 آبان
JUMAIRAH CREEK SIDE 2180000 440000 3465000 880000 10 مهر تا 10 آذر
CONRAD HOTEL DUBAI 2550000 567000 4210000 1133000 25 مهر تا 30 مهر
FAIRMONT 2655000 603000 4412000 1205000 25 مهر تا 30 مهر
JUMAIRA BEACH 3971000 1054000 7045000 2107000 10 مهر تا 10 آذر
BURJ AL ARAB 9492000 2945000 18087000 5890000 10 مهر تا 10 آذر
 نرخ ویژه  تور دبی هتلهای 5ستاره
اعتبار قیمت به جزء ایام خاص
تور دبی  با پرواز  ماهان
خدمات تور دبی: بلیط رفت و برگشت هواپیما، ویزای عادی دبی، 3شب اقامت در هتل 5ستاره با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی، بیمه مسافرتی
هتل هرنفر
دراتاق دوتخته
شب اضافه یک نفر
در یک اتاق
شب اضافه اعتبار قیمت
بجزء ایام خاص
CROWN PLAZA DEIRA 1649000 212000 2265000 424000 10 مهر تا 5 دی
AVANI DEIRA 1653000 214000 2277000 428000 10 مهر تا 5 دی
GRAND MILLENNIUM 1692000 230000 2255000 421000 14 آذر تا 5 دی
MEDIA ROTANA (ترانسفر یک طرفه) 1737000 243000 2289000 432000 10 مهر تا 9 آبان
AL BUSTAN ROTANA 1783000 259000 2537000 517000 10 مهر تا 9 آبان
PULLMAN DEIRA CITY CENTRE 1783000 259000 2537000 517000 10 مهر تا 9 آبان
AURIS PLAZA ALBARSHA 1790000 262000 2554000 523000 10 مهر تا 5 دی
AL BUSTAN ROTANA 1798000 264000 2566000 527000 10 مهر تا 5 دی
CROWN PLAZA SHZ 1823000 273000 2618000 545000 10 مهر تا 10 آبان
SHERATON CREEK 1830000 274000 2595000 537000 10 مهر تا 10 آبان
JANNAH MARINA BAY SUITES 1838000 278000 2646000 555000 10 مهر تا 5 دی
GRAND MILLENNIUM 1849000 280000 2560000 525000 10 مهر تا 13 آذر
CROWN PLAZA SHZ 1871000 289000 2715000 578000 11 آذر تا 5 دی
AL GHURAIR RAYHAAN-CLASSIC 1919000 305000 2805000 609000 10 مهر تا 5 دی
AVANI DEIRA 1930000 310000 2550000 522000 10 مهر تا 5 دی
SHERATON CREEK 1830000 310000 2810000 610000 11 آذر تا 5 دی
HYATT REGENCY CREEK 1960000 320000 2895000 640000 10 مهر تا 10 آبان
AL GHURAIR RAYHAAN-DELUXE 1997000 332000 2965000 664000 10 مهر تا 5 دی
THE WESTIN ALHABTOOR CITY 2040000 345000 3050000 693000 10 مهر تا 2 آبان
CONRAD HOTEL 2120000 374000 3212000 748000 10 مهر تا 9 آبان
FAIRMONT 2144000 383000 3260000 765000 10 مهر تا 9 آبان
THE H HOTEL 2145000 383000 3260000 765000 10 مهر تا 9 آبان
HYATT REGENCY CREEK 2231000 412000 3433000 824000 11 آبان تا 5 دی
GRAND HYATT 2285000 431000 3530000 857000 24 مهر تا 11 آبان
AMWAJ ROTANA 2287000 432000 3388000 809000 10 مهر تا 9 آبان
W HOTEL-SPEC. ROOM 2294000 432000 3455000 832000 10 مهر تا 10 آبان
JUMAIRAH CREEK SIDE 2315000 440000 2599000 880000 10 مهر تا 10 آذر
CONRAD HOTEL DUBAI 2682000 567000 4335000 1133000 25 مهر تا 30 مهر
FAIRMONT 2786000 603000 4544000 1205000 25 مهر تا 30 مهر
JUMAIRA BEACH 4120000 106000 7175000 2107000 10 مهر تا 10 آذر
BURJ AL ARAB 9625000 2945000 18218000 5890000 10 مهر تا 10 آذر
 

جهت اطلاع از قيمت سایر هتلها و نرخ های ویژه با ما تماس بگيريد
66429494
داخلی 108   یا    105    یا    104

 
 
توجه:
كليه هتلهای دبی قابل ارایه مي باشد. جهت اطلاع از قيمتها با ما تماس بگيريد.
پرواز با هواپیمایی امارات ترانسفر فرودگاهي ندارد و در صورت درخواست هزينه آن جداگانه اخذ ميگردد.
قيمت ها به تومان و جهت هرنفر مي باشد. جهت قيمت كودكان با ما تماس بگيريد.
قيمت ها جهت ايام عادی مي باشد و جهت ايام نمايشگاهی و خاص به قيمتها اضافه ميگردد.
لطفا" قبل از تصميم گيری نهايی حتما" قيمتها را با كانتر مربوطه كنترل نماييد.
صبحانه به تعداد شبهای اقامت ارائه ميگردد.

از كليه مسافرين دبی كه به ويزا نياز دارند ضمانت بازگشت اخذ ميگردد.
تفاوت قيمت هتلها دليلی بر بهتر بودن آنها نيست.