تور دبی نوروز 94
تور دبی نوروز : بلیط رفت و برگشت هواپیمایی ایران ایر ، 4شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی، راهنما
هتل درجه و خدمات هرنفر در اتاق دوتخته یک نفر
CITYMAX ALBARSHA 3/BB 2680000 3360000
CALIFORNIA 3/HB 2690000 3470000
CLARIDGE 3/HB 2710000 3510000
SIGNATURE INN 3/HB 2730000 3540000
VERSAILES 3/BB 2740000 3560000
NIHAL 3/HB 2750000 3580000
FORTUNE BOTIQUE 4/HB 2760000 3600000
MONACO 4/HB 2940000 3960000
ALJAWHARA GARDEN 4/HB 2950000 3980000
ST.GEORGE 3/HB 2970000 4020000
MONTREAL 4/HB 3010000 4100000
NOVOTEL ALBARSHA 4/BB 3060000 3960000
AL BUSTAN ROTANA 5/BB 3070000 4170000
GLORIA 4/BB 3130000 4290000
MOSCOW 4/HB 3160000 4390000
BONNINGTON JLT 5/BB 3210000 4470000
COPTHORNE 4/HB 3360000 4790000
HILTON DUBAI CREEK 5/BB 3390000 4810000
CROWN PLAZA SHEIKH ZAYED 5/BB 3400000 4830000
CITY SEASON 4/HB 3460000 4610000
ROSE RAYHAN 4/BB 3480000 5020000
ALGHURAIR RAYHAAN 5/BB 3560000 5160000
RADISSON ROYAL 5/BB 3620000 5040000
AMWAJ ROTANA 5/BB 4350000 6720000
HABTOOR GRAND 5/BB 5140000 8290000 
تور دبی نوروز  5 شب نوروز 94
پرواز ماهان رفت 11:30 برگشت 15:30
رفت 26 اسفند ماه و 05 و 06 و 07 و 08 و 09 و 10 فروردین ماه
تور دبی نوروز : بلیط رفت و برگشت ، 5شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی، راهنمای فارسی زبان
هتل درجه خدمات هرنفر در اتاق دوتخته یک نفر
DREAM PALACE
3
HB 2350000
3140000
FORTUNE DEIRA
3
HB
2350000
3140000
VERSAILLES
3
HB
2570000
3580000
MOSCOW
4
BB
2730000
3890000
MARCOPOLO
4
HB
2895000
4240000
AVENUE
4
HB
2980000
4390000
CITY SEASON
4
BB
3195000
4790000
H HOTEL
5
BB 3490000
5410000
FAIRMONT 5 BB 3740000 5890000
 

تور دبی 5 شب نوروز 94
پرواز ماهان رفت ساعت :7:30 برگشت ساعت 12
پرواز ماهان رفت ساعت:18:10 برگشت ساعت 22
رفت 26 اسفند و  05 و 06 و 07 و 08 و 09 فروردین ماه
تور دبی نوروز : بلیط رفت و برگشت ، 5شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی، راهنمای فارسی زبان
هتل درجه هرنفر در اتاق دوتخته یک نفر
MAYFAIR
3/HB
2450000
3270000
DELMON - CLARIDGE - ORCHID
3/HB
2610000
3600000
CITY STAR
3/HB
2750000
3775000
ABJAR GRAND
4/HB
2775000
3805000
MARCOPOLO - ALJAWHARA GARDEN
HB/4
2895000
4240000
SUN SKY
4/HB
2995000
4375000
METRO POLITIAN PALACE
5/BB
3460000
5070000
PULLMAN
5/BB
3835000
5470000
 

تور دبی نوروز  5 شب
پرواز ماهان رفت:11:30 برگشت 15:30
رفت 26 اسفند ماه و 05 و 06 و 07 و 08 و 09 و 10 فروردین ماه
خدمات تور دبی نوروز : بلیط رفت و برگشت ، 5شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی، راهنمای فارسی زبان
هتل درجه خدمات هرنفر در اتاق دوتخته یک نفر
DREAM PALACE 3
3/HB
2650000
3440000
FORTUNE DEIRA 3
3/HB
2650000
3440000
VERSAILLES 3
3/HB
2870000
3880000
MOSCOW
4
4/BB
3030000
4190000
MARCOPOLO
4
HB/4
3195000
4540000
AVENUE
4
4/HB
3280000
4690000
CITY SEASON
4
4/BB
3495000
5090000
H HOTEL
5
5/BB
3790000
5710000
FAIRMONT 5 5/ BB 4040000 6190000
 

تور دبی نوروز  5 شب
پرواز ماهان رفت ساعت :7:30 برگشت ساعت 12
پرواز ماهان رفت ساعت:18:10 برگشت ساعت 22
رفت 29 اسفند ماه و 01 و 02 و 03 و 04 و 05 فروردین ماه
 تور دبی نوروز : بلیط رفت و برگشت ، 5شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی، راهنمای فارسی زبان
هتل درجه خدمات هرنفر در اتاق دوتخته یک نفر
MAYFAIR 3
HB
2750000
3570000
DELMON - CLARIDGE - ORCHID 3
HB
2910000
3900000
CITY STAR 3
HB
3050000
4075000
ABJAR GRAND 4
HB
3075000
4105000
MARCOPOLO - ALJAWHARA GARDEN 4
HB
4195000
4540000
SUN SKY 4
HB
3295000
4675000
METRO POLITIAN PALACE 5
BB
3760000
5370000
PULLMAN 5
BB
4135000
5770000
 تور دبی نوروز  5 شب
پرواز ماهان رفت 11:30 برگشت 15:30
رفت 26 اسفند ماه و 05 و 06 و 07 و 08 و 09 و 10 فروردین ماه
تور دبی نوروز : بلیط رفت و برگشت ، 5شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی، راهنمای فارسی زبان
هتل درجه خدمات هرنفر در اتاق دوتخته یک نفر
JUMEIRAH CREEK SIDE 5 BB 4090000
6470000
JUMEIRAH EMIRATE TOWERS 5
BB
4990000
8490000
JUMEIRAH ZABEELSARAY 5
BB
6490000
11370000
JUMEIRAH BEACH 5
BB
7450000
13390000
1 شب برج العرب+4شب جمیرا کریک ساید 5
BB
6490000
11090000
1 شب برج العرب + 4 شب زعبیل سرای 5
BB
8390000
14990000
1 شب برج العرب + 4 شب جمیرا بیچ 5
BB
9190000
16590000
برج العرب 5
BB
16490000
29990000
 

تور دبی 5 شب نوروز 94
پرواز ماهان رفت 11:30 برگشت 15:30
رفت 27 و 28 و 29  اسفند ماه و 01 و 02 و 03 و 04  فروردین ماه
تور دبی نوروز : بلیط رفت و برگشت ، 5شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی، راهنمای فارسی زبان
هتل درجه خدمات هرنفر در اتاق دوتخته یک نفر
JUMEIRAH CREEK SIDE 5 BB 4390000
6770000
JUMEIRAH EMIRATE TOWERS 5
BB
5290000
8790000
JUMEIRAH ZABEELSARAY 5
BB
6790000
11670000
JUMEIRAH BEACH 5
BB
7750000
13690000
1شب برج العرب+4شب جمیرا کریک ساید 5
BB
6790000
11390000
1 شب برج العرب + 4 شب زعبیل سرای 5
BB
8690000
15290000
1 شب برج العرب + 4 شب جمیرا بیچ 5
BB
9490000
16890000
برج العرب 5
BB
16790000
30290000