تور دبی نوروز  5 شب نوروز 95
تاریخ رفت 6 و7 و8  و9 و 10  فروردین ماه
پرواز ماهان ایر
تور دبی نوروز : بلیط رفت و برگشت ، 5شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی، راهنمای فارسی زبان
هتل درجه خدمات هرنفر در اتاق دوتخته یک نفر
می فر
3
HB 2355000 3195000
ارکید
3
HB 2395000 3215000
نیهال 3 HB 2395000 3215000
امارات گرند AP 4 BB 2475000 3365000
هالیدی این دان تاون
4
HB 2595000 3605000
چواهرگاردن
4
HB 2595000 3605000
هیلتون گاردن المرقبات
4
BB 2595000 3605000
هیلتون گاردن المینا آتانا 4 BB 2595000 3605000
نووتل سیتی سنتر 4 BB 2725000 3865000
کورال دیره 4 BB 2725000 3865000
هیلتون گاردن المرقبات 4 HB 2725000 3865000
هیلتون گاردن المینا 4 HB 2725000 3865000
اونیو 4 BB 2765000 3945000
فرست سنترال 4 HB 2765000 3945000
امارات گرند 4 BB 2855000 4125000
آتانا 4 HB 2855000 4125000
شرایتون دیره 4 BB 2905000 4235000
کورال دیره 4 HB 2905000 4235000
وارویک 4 BB 3105000 4625000
امارات گرند 4 HB 3105000 4625000
شرایتون دیره 4 HB 3265000 4945000
کاپتورن 4 HB 3265000 4945000
سیتی سیزن 4 HB 3345000 5105000
زر ریحان 4 BB 3445000 5315000
تاور روتانا 4 BB 3445000 5315000
کراون پلازا 5 BB 3105000 4625000
رادیسون رویال 5 BB 3105000 4625000
الغریر ریحان 5 BB 3315000 5045000
پولمن سیتی سنتر 5 BB 3315000 5045000
فرمونت 5 BB 3635000 5675000
 

تور دبی نوروز  5 شب نوروز 95
تاریخ رفت از 27 اسفند الی 5 فروردین ماه
پرواز ماهان ایر
تور دبی نوروز : بلیط رفت و برگشت ، 5شب اقامت در هتل با خدمات مربوطه، ترانسفر فرودگاهی، راهنمای فارسی زبان
هتل درجه خدمات هرنفر در اتاق دوتخته یک نفر
می فر
3
HB 2655000 3495000
ارکید
3
HB 2695000 3515000
نیهال 3 HB 2695000 3515000
امارات گرند AP 4 BB 2775000 3665000
هالیدی این دان تاون
4
HB 2895000 3905000
چواهرگاردن
4
HB 2895000 3905000
هیلتون گاردن المرقبات
4
BB 2895000 3905000
هیلتون گاردن المینا آتانا 4 BB 2895000 3905000
نووتل سیتی سنتر 4 BB 3025000 4165000
کورال دیره 4 BB 3025000 4165000
هیلتون گاردن المرقبات 4 HB 3025000 4165000
هیلتون گاردن المینا 4 HB 3025000 4165000
اونیو 4 BB 3065000 4245000
فرست سنترال 4 HB 3065000 4245000
امارات گرند 4 BB 3155000 4425000
آتانا 4 HB 3155000 4425000
شرایتون دیره 4 BB 3205000 4535000
کورال دیره 4 HB 3205000 4535000
وارویک 4 BB 4925000 3405000
امارات گرند 4 HB 4925000 3405000
شرایتون دیره 4 HB 3565000 5245000
کاپتورن 4 HB 3565000 5245000
سیتی سیزن 4 HB 3645000 5405000
زر ریحان 4 BB 3745000 5615000
تاور روتانا 4 BB 3745000 5615000
کراون پلازا 5 BB 3405000 4925000
رادیسون رویال 5 BB 3405000 4925000
الغریر ریحان 5 BB 3615000 5345000
پولمن سیتی سنتر 5 BB 3615000 5345000
فرمونت 5 BB 3935000 5975000